Diller

Komisyonlar

 

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Şener DEMİREL
Üye  Prof. Dr. Zafer ÇAKMAK
Üye Yrd.Doç.Dr. Ahmet Turan SİNAN
Üye Yrd. Doç. Dr. Feyzullah EZER
   

 

Yatay-Dikey Geçiş ve Ders Muafiyet Komisyonu

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Şener DEMRİEL
Üye Doç. Dr. Serdar YAVUZ
Üye Yrd.Doç.Dr.Esen DURMUŞ
Üye Arş.Gör. Birol BULUT
Üye Arş.Gör. Yelda KÖKÇÜ

 

Erasmus İntibak Komisyonu

Komisyon Başkanı Doç.Dr. Çiğdem KAN
Üye Doç.Dr. Özcan BAYRAK
Üye Arş.Gör. Rabia Sena AKBABA

 

Farabi Protokol Komisyonu

Komisyon Başkanı Doç.Dr. Sezgin DEMİR
Üye Yrd.Doç.Özlem ÇAKAR ÇELİK
Üye Yrd. Doç.Dr. Ümmühan ÖNER